Een ogenblik geduld a.u.b.

Bevolkingsdaling

Direct naar de website -->

De Demowijzer is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontwikkeld in het kader van het Actieplan Bevolkingsdaling. Het doel van dit instrument is om in grote lijnen de maatschappelijke ontwikkelingen in beeld te brengen in gebieden die met bevolkingsdaling te maken hebben (topkrimpgebieden) of in de nabije toekomst te maken krijgen (anticipeergebieden).

Het gaat daarbij om maatschappelijke ontwikkelingen die door demografische veranderingen teweeg worden gebracht, bijvoorbeeld ontwikkelingen op de woningmarkt (prijzen), economie, inkomen, voorzieningen (waaronder voorzieningen voor scholing, zorg en winkels), sociale samenhang en leefbaarheid. Daarnaast worden ook een beperkt aantal demografische ontwikkelingen weergegeven.

 

Heel Nederland

De informatie in de Demowijzer beperkt zich niet tot de krimp- en anticipeergebieden maar omvat alle Nederlandse buurten, wijken, gemeenten en regio's. Daardoor kan voor heel Nederland een vinger aan de pols worden gehouden. De veelheid aan informatie die de Demowijzer biedt kan dienen als basis voor een gesprek met, tussen en binnen regio's. De Demowijzer kan daarbij de benodigde informatie over de huidige stand van zaken verschaffen, evenals de ontwikkeling in de afgelopen jaren (vanaf 2004) of - in geval van bevolkingsgegevens - de prognose voor 2040. Op basis daarvan kan ook een beredeneerde inschatting voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen gemaakt worden.

 

Meer informatie

Meer informatie over de Demowijzer vindt u op de website. Heeft u een vraag over de Demowijzer en kunt u het antwoord niet op deze website vinden? Dan kunt u mailen naar postbus.demowijzer@minbzk.nl.