Een ogenblik geduld a.u.b.

Huurtoeslag

Direct naar de databank -->
 

De databank Huurtoeslag Cijfers in Beeld (HCIB) is ontwikkeld om inzicht te verschaffen in het gebruik van huurtoeslag aan onderzoekers en beleidsmakers die werkzaam zijn op het terrein van de volkshuisvesting. Met de gegevens kan een kwantitatief beeld worden geschetst van de toegekende huurtoeslag naar gebiedsindelingen. De gegevens zijn beschikbaar voor de jaren waarvoor de huurtoeslag definitief is vastgesteld, op het niveau van huishoudens, huurtoeslagklasse, huurklasse of inkomensklasse. Door de verwerkingsprocedure van huurtoeslagaanvragen worden deze pas na twee jaar definitief vastgesteld.

 

Gebruiksmogelijkheden
Met behulp van HCIB kan inzicht worden verkregen in:

  • het aantal definitieve toekenningen van huurtoeslag in Nederland tot op het niveau van gemeente;
  • het definitief toegekende bedrag aan huurtoeslag in Nederland tot op het niveau van gemeente;
  • het inkomen en de betaalde huur van huishoudens waaraan definitief huurtoeslag is toegekend in Nederland tot op het niveau van gemeente.

 

Toepassingen
De gegevens in HCIB kunnen worden gebruikt voor onderzoek naar het gebruik van huurtoeslag in Nederland op regionaal niveau.

 

Verslagperiode
2006-2017
 

 

Updates

Documenten