Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwbouw

Direct naar de databank -->
 

De Monitor Nieuwe Woningen (MNW) is ontwikkeld door het voormalige Ministerie van VROM en de Nederlandse vereniging van projectontwikkeling maatschappijen (NEPROM). De MNW-databank levert actuele informatie over de ontwikkeling van het aanbod, de verkoop en de oplevering van nieuwe koopwoningen en geeft daardoor op gemeentelijk en regionaal niveau belangrijke voortschrijdende informatie over de korte termijn ontwikkelingen. Onder koopwoningen verstaan we woningen die worden gerealiseerd voor de verkoop door projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties. Van dit belangrijke segment op de Nederlandse woningbouwmarkt is circa 85% van de nieuwe woningen opgenomen in de MNW-databank. MNW heeft géén betrekking op eigen woningen die onder particulier opdrachtgeverschap worden gerealiseerd.

 

Gebruiksmogelijkheden
De Monitor meet door zijn 3-maandelijkse frequentie, fluctuaties op de nieuwbouw koopwoningenmarkt (aanbod, afzet en oplevering). Naast kwantitatieve ontwikkelingen betreft dit ook kwalitatieve ontwikkelingen, door de monitoring van het aanbod en de afzet van verschillende woningtypen. De Monitor kan daardoor een belangrijke functie vervullen voor marktpartijen op lokaal en regionaal niveau.

 

Toepassingen
De uitkomsten van de MNW worden met name gebruikt ten behoeve van:

  • informeren van de leden van de NEPROM over ontwikkelingen op de koopwoningmarkt;
  • periodieke evaluatie van het nieuwbouwbeleid;
  • analyses voor publicaties op het terrein van wonen en bouwen.

 

Verslagperiode
1998-2014

 

Geografische schaal
De MNW-gegevens zijn in de databank minimaal op gemeenteniveau beschikbaar.

 

Actualisatie
De MNW-gegevens worden per kwartaal geactualiseerd. Het vierde kwartaal van 2014 is het laatste tijdvak waarvoor gegevens in deze databank beschikbaar komen. Daarna heeft de BZK de samenwerking inzake MNW beëindigd.