Een ogenblik geduld a.u.b.

Woningvoorraad

Direct naar de databank -->
 

De syswov-databank bevat gegevens over de omvang en samenstelling van de Nederlandse woningvoorraad. Syswov levert ook informatie over de verdeling naar bouwjaarklassen, woninggrootteklassen en eigendomsverhouding. Met ingang van 2012 is de basis van syswov de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De jaarlijkse mutaties worden afgeleid op basis de BAG en de WOZ registraties. Vóór 2012 werd een schatting van de stand van de woningvoorraad gemaakt op basis van de algemene Volkstelling uit 1971 en de jaarlijkse woningmutatiegegevens van het CBS. De overgang van de oude naar de nieuwe systematiek en het hanteren van een andere woningdefinitie heeft consequenties voor de omvang van de woningvoorraad.

 

Gebruiksmogelijkheden
Syswov wordt gebruikt om de omvang en samenstelling van de woningvoorraad en de daarin plaatsgevonden mutaties te beschrijven. De mutaties omvatten nieuwbouw, functieverandering, onttrekking, administratieve correcties en omzettingen van beheervorm (huur/koop).

 

Toepassingen
Syswov  wordt toegepast ten behoeve van:

  • het beschrijven van de omvang en verdeling van woningvoorraad;
  • het beschrijven van de ontwikkelingen van mutaties in de woningvoorraad zoals nieuwbouw, functieverandering, onttrekkingen en omzettingen (huur-koop);
  • input voor andere rekenmodellen (b.v. Socrates, Primos).

 

Verslagperiode
Oude systematiek (Volkstelling 1971+mutaties): 1998-2012;
Nieuwe systematiek (BAG): 2012-2014.

 

Geografische schaal
De Syswov-gegevens zijn in de databank minimaal op gemeenteniveau beschikbaar.

 

Actualisatie
De syswov-databank wordt jaarlijks geactualiseerd
 

 

 

Updates

Documenten