Een ogenblik geduld a.u.b.

Bevolking

Direct naar de databank -->

Het prognosemodel PRIMOS (PRognose-, Informatie-, en MOnitoring Systeem) is ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in de toekomstige ontwikkeling van de bevolking, huishoudens, woningvoorraad en woningvraag. Het model levert een prognose van bevolking en huishoudens per gemeente en 4PC, naar geslacht en leeftijd, in een toekomstig jaar.
In deze databank worden de belangrijkste uitkomsten van het model ontsloten.

Gebruiksmogelijkheden
Met behulp van het PRIMOS-model kan inzicht worden verkregen in:

  • de ontwikkeling van de bevolking in de komende jaren als totaal en naar leeftijdgroep, maar ook naar de onderliggende componenten als natuurlijke aanwas (geboorte en sterfte), binnen- en buitenlandse migratie;
  • de ontwikkeling van de huishoudens;
  • inzicht in de gewenste omvang van de woningvoorraad die in feite de woningbehoefte in de toekomst weerspiegelt;
  • inzicht in de ontwikkeling van het woningtekort, een indicator voor de druk op de woningmarkt;
  • het evalueren en toetsen van regionaal beleid.


Toepassingen
Het PRIMOS-model wordt gebruikt voor het voorspellen van te verwachten ontwikkelingen op de woningmarkt en voor het bepalen van gewenste nieuwbouwopgaven en toekomstige investeringsbehoeften. In het recente verleden is het model ook gebruikt voor onderbouwing van woningbouwafspraken op regionaal niveau.


Verslagperiode
2018-2050 (PRIMOS 2019)

Geografische schaal
De resultaten van het PRIMOS-model zijn in deze databank beschikbaar op het geografische niveau van gemeente, COROP-regio,  provincie, landsdelen en Nederland totaal. De ruimtelijk dekking is Nederland totaal.

Actualisatie
Het PRIMOS-model wordt 3-jaarlijks, in het verschijningsjaar van een nieuw WoON, geactualiseerd.

 

 

 

Updates

Documenten