Een ogenblik geduld a.u.b.

Leefbaarheid

Direct naar de website -->

De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt.

 

De Leefbaarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken, waarbij leefbaarheid is gedefinieerd als de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt.

 

Om leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 dimensies. Deze 100 indicatoren zijn in de Leefbaarometer opgenomen omdat uit uitvoerig statistisch onderzoek gebleken is dat met deze indicatoren het oordeel over leefbaarheid het beste ingeschat kan worden. Dat wil dus zeggen dat de Leefbaarometer op basis van 100 (voornamelijk) objectieve indicatoren (kenmerken van de woonomgeving) een inschatting geeft van de leefbaarheidssituatie en ontwikkeling. Nadere informatie over de werking van de Leefbaarometer evenals het overzicht van de indicatoren, kunt u nalezen in het rapport Leefbaarometer 2.0: Instrumentontwikkeling.

 

De Leefbaarometer bevat informatie over 2002, 2008, 2012, 2014, 2016 en 2018. De Leefbaarometer wordt tweejaarlijks geactualiseerd.

 

Meer informatie

Meer informatie over de Leefbaarometer vindt u op de uitgebreide website: www.leefbaarometer.nl, de belangrijkste informatie over de werking van de Leefbaarometer en de gebruikte indicatoren is ook na te lezen in het uitgebreide rapport instrumentenontwikkeling leefbaarometer 2.0.

 

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet in één van deze documenten of op www.leefbaarometer.nl vinden? Dan kunt u mailen naar postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

 

Updates

Documenten