Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

Primos 2016

Primos geeft inzicht in de kwantitatieve woningbehoefte voor de korte en lange termijn. In het rapport ‘Primos 2016’ worden de definitieve uitkomsten voor de periode 2016-2050 gepresenteerd. Hierin wordt rekening gehouden met de verwachtingen rondom de toegenomen instroom van asielmigranten. In het rapport wordt de vergelijking gemaakt met Primos 2013.

/ Bevolking / 110 pages / 1314 kB

Primos 2016 tussenrapportage

Primos geeft inzicht in de kwantitatieve woningbehoefte voor de korte en lange termijn. In het rapport ‘Tussenrapportage Primos 2016’ worden de voorlopige uitkomsten gepresenteerd. In deze voorlopige versie wordt rekening gehouden met de verwachtingen rondom de toegenomen instroom van asielmigranten. In het rapport wordt de vergelijking gemaakt met Primos 2013, de laatste versie die (mede) in opdracht van het ministerie van BZK is uitgevoerd. Na de zomer zal Primos 2016 definitief vastgesteld worden wanneer een aantal nu nog ontbrekende gegevens beschikbaar is.

/ Bevolking / 76 pages / 1280 kB

Primos 2013

Primos is een jaarlijkse prognose voor de bevolkings- en huishoudensontwikkeling tot 2040. De demografische ontwikkeling laat zich in het algemeen goed voorspellen en geeft een solide houvast bij beleidsvoorbereiding. Het Primos model levert een prognose van het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de kwantitatieve woningbehoefte. Deze prognose biedt handvatten bij de voorbereiding en de monitoring van het woningbouwbeleid van het Rijk en de lokale overheden.

/ Bevolking / 65 pages / 1185 kB