Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

Verbetering en verschillen: analyserapport Leefbaarometer 2016

Verbetering en verschillen: analyserapport Leefbaarometer 2016

/ Leefbaarheid / 91 pagina's / 3163 kB

Leefbaarheid in beeld

Analyse van de leefbaarheidsontwikkeling 2012-2014 volgens de Leefbaarometer 2.0

/ Leefbaarheid / 94 pagina's / 3661 kB

Leefbaarometer 2.0: Instrumentenontwikkeling

In deze rapportage wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de ontwikkeling van de Leefbaarometer 2.0 heeft plaatsgevonden.

/ Leefbaarheid / 151 pagina's / 1963 kB

Outcomemonitor wijkenaanpak 2015

Inmiddels zo’n acht jaar geleden is door de toenmalige minister voor Wonen, Wijken en Integratie het wijkenbeleid ingezet. Dat beleid was erop gericht om veertig wijken in achttien gemeenten in Nederland in acht tot tien jaar tijd te transformeren naar “vitale woon-, werk-, leer- en leefomgevingen waar het prettig is om te wonen en waarin mensen betrokken zijn bij de samenleving.”1 Deze veertig wijken zijn destijds gekozen omdat er sprake was van cumulatie van problemen op allerlei vlakken.2 Sindsdien – maar ook daarvoor al – is er in die wijken veel geïnvesteerd in het verbeteren van onder meer de leefbaarheid. Inmiddels maken drie wijken (Overdie in Alkmaar, Kruiskamp in Amersfoort en Hatert in Nijmegen) geen onderdeel meer uit van de veertig aandachtswijken. Om de vinger aan de pols te houden, worden de ontwikkelingen in deze wijken nog wel gevolgd. Ze komen dus ook aan bod in deze monitor. Deze rapportage bestaat uit twee delen: 1. In hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen in de veertig wijken sinds de start van de Wijkenaanpak op hoofdlijnen weergegeven. In dit hoofdstuk worden ook vergelijkingen met landelijke ontwikkelingen gemaakt en worden de ontwikkelingen in de aandachtswijken van de vier grote gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (de G4) vergeleken met de ontwikkelingen in de aandachtswijken van de overige veertien gemeenten met aandachtswijken (de G14). 2. In hoofdstuk 3 en verder worden de ontwikkelingen sinds de start van de Wijkenaanpak voor elk van de achttien gemeenten met een of meer aandachtswijken beschreven. De gegevens in deze monitor worden ontleend aan de Leefbaarometer van het Ministerie van BZK.

/ Leefbaarheid / 197 pagina's / 4232 kB