Een ogenblik geduld a.u.b.

Betaalbaar Wonen

Het programma Betaalbaar Wonen bevordert dat mensen hun woonlasten beter kunnen dragen en dat mensen toegang hebben tot een kwalitatief goede woning die past bij hun woonbehoefte en levensfase. Dit programma heeft drie doelen:

 1. De realisatie van meer betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen.

  Met een middeninkomen wordt in 2021 een inkomen bedoeld dat tussen de circa €41.000 tot €56.500 voor eenpersoonshuishoudens ligt en tussen de €45.000 en € 75.000 voor meerpersoonshuishoudens.

 2. Het aanpakken van te hoge woonlasten voor mensen met een laag inkomen.
 3. Het beter beschermen van huurders en kopers.

Hieronder staat een overzicht van de voortgang in deze doelen. Het dashboard zal aangevuld worden als nieuwe gegevens beschikbaar worden.

Doelen

Instrumenten

Realisaties

Doel

De realisatie van meer betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen

Indicator Betaalbare woningen voor lage- en middeninkomens

Instrument

 • Wetsvoorstel Betaalbare huur
 • Besluit huurprijzen woonruimte
 • Wetsvoorstel voor wijziging van de Huisvestingswet 2014
 • Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen
 • Afwegingskader instrumenten betaalbare koop

Realisatie

5.123.000 Betaalbare woningen voor lage en middeninkomens (2021)

Doel

Het aanpakken van te hoge woonlasten voor mensen met een laag inkomen

Indicator Hurende huishoudens met te hoge woonlasten

Instrument

 • Wetsvoorstel Vereenvoudiging van de huurtoeslag
 • Wetsvoorstel Betaalbare huur
 • Nationale prestatieafspraken met corporaties
 • Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Realisatie

9.1% (282.000) Hurende huishoudens met te hoge woonlasten (2021)

Doel

Het beter beschermen van huurders en kopers

Indicator Voortgang invoering wetgeving die voor bescherming huurders en kopers

Instrument

 • Wet goed verhuurderschap
 • Wetsvoorstel Betaalbare huur
 • Biedlogboek
 • Initiatiefwet vaste huurcontracten
 • Wijziging Besluit servicekosten

Realisatie

Betere bescherming van huurders en eigenaarbewoners