Een ogenblik geduld a.u.b.

Over deze site

Deze site wordt u aangeboden door de directies Wonen en Woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Op deze site vindt u een selectie van gegevens in kant-en-klare dashboards met actuele informatie over de voortgang van de woningbouw, de huur- en koopsector, corporatiegegevens, plancapaciteit en macro-economische gegevens. Naast de dashboards vindt u onder ‘Databanken’ uitgebreidere datasets van verschillende thema’s waarmee u zelf selecties en tabellen kunt samenstellen.

De onderzoeksinformatie die op deze site wordt ontsloten is door BZK verzamelt voor haar primaire taken op het terrein van Wonen en Woningbouw. De informatie wordt in eerste instantie verzameld voor eigen gebruik, maar BZK vindt het ook belangrijk dat de informatie zo breed mogelijk beschikbaar is voor de stakeholders die op het terrein van Wonen en Woningbouw actief zijn en iedereen die geïnteresseerd is in dit beleidsterrein.

De cijfers zijn afkomstig van uiteenlopende dataleveranciers:

ABF Research | CBS | ECB | jaap.nl | Kadaster | Ministerie BZK | NVB | SBR wonen (dVi-dPi) | VEH | WoON (CBS-BZK). De cijfers worden continue geactualiseerd.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de postbus Datawonen (postbusdatawonen@minbzk.nl).

Voor beleidsinhoudelijke informatie over Wonen en Woningbouw kunt u terecht op https://www.volkshuisvestingnederland.nl/.