Een ogenblik geduld a.u.b.

Databanken openbaar

Woningvoorraad (Syswov)
Syswov bevat gegevens over de omvang en samenstelling van de Nederlandse woningvoorraad naar woningtype, eigendomsverhouding, bouwjaarklassen en de woningoppervlakte in klassen.Met ingang van 2012 is de BAG, Basisregistratie Adressen en Gebouwen de basis van Syswov.
Prognoses (Primos)
Het prognosemodel PRIMOS (PRognose-, Informatie-, en MOnitoring Systeem) is ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in de toekomstige ontwikkeling van de bevolking, huishoudens, woningvoorraad en woningvraag. Het model levert een prognose van bevolking en huishoudens per gemeente en 4PC, naar geslacht en leeftijd, in een toekomstig jaar. In deze databank worden de belangrijkste uitkomsten van het model ontsloten.
Huurtoeslag (HCiB)
De databank Huurtoeslag Cijfers in Beeld (HCiB) is ontwikkeld om inzicht te verschaffen in het gebruik van huurtoeslag aan onderzoekers en beleidsmakers die werkzaam zijn op het terrein van de volkshuisvesting. Met de gegevens kan een kwantitatief beeld worden geschetst van de toegekende huurtoeslag naar gebiedsindelingen.
Woononderzoek (CitaVista)
CitaVista is een informatiesysteem waarmee de resultaten uit het Woononderzoek Nederland (WoON) eenvoudig kunnen worden gepresenteerd. Iedereen heeft toegang tot de onderzoeksresultaten voor heel Nederland. Medeoverheden die hebben deelgenomen aan de oversampling kunnen daarnaast de uitkomsten voor hun eigen gebied opvragen en deze vergelijken met het landelijke beeld.
Ouderenhuisvesting
De monitor geeft een beeld van de woonsituatie van huishoudens vanaf 55 jaar op gemeentelijk niveau. De databank biedt lokale informatie over ouderenhuishoudens waar het gaat om leeftijd, samenstelling en inkomen, in welke woningen zij wonen, recent ondernomen verhuizingen en in welke mate zij te maken hebben met een fysieke beperking.