Een ogenblik geduld a.u.b.

Programma Woningbouw

Met het programma Woningbouw is in 2022 ingezet op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030, een groei van de bouwproductie naar 100.000 woningen per jaar en het streven dat tenminste twee derde (67%) van de nieuwbouwwoningen betaalbare huur en koopwoningen zijn. In 2023 is deze woningbouwopgave verhoogd naar 981.000 woningen. De bijhorende betaalbaarheidsdoelstelling en de gemiddelde bouwproductie van 100.000 per jaar zullen bijgesteld worden naar de verhoogde opgave.

Deze startpagina geeft een overzicht van de doelstellingen en afspraken die zijn gemaakt tussen het Rijk en de provincies en een beeld van de woningbouwproductie vanaf 1 januari 2022.

Doelen

Afspraken

Realisaties