Een ogenblik geduld a.u.b.

SysWov 2018 beschikbaar (stand per 1 januari 2017)

door Hing-Cheung Li

Uitgangspunt voor Syswov 2018 was een begin te maken met de realisatie van de wens van het Ministerie van BZK om de woningvoorraadinformatie binnen Syswov eerder in de tijd te actualiseren. Daartoe is een aantal afspraken gemaakt met het CBS, dat de voor Syswov noodzakelijke eigendomstypering van de woningvoorraad levert. Omdat de eigendomstypering van het CBS in dit stadium nog niet definitief is, heeft het CBS voorlopige cijfers aangeleverd. Hiermee is de huidige update uitgevoerd. Dit betreft de stand per 1 januari 2017 en de mutaties over 2016.
De definitieve cijfers voor de stand per 1 januari 2017 en de mutaties over 2016 worden, tezamen met de
voorlopige cijfers van een jaar later, begin 2019 gepubliceerd.

-> Databank